Aanleverspecificaties

Om fouten in het drukwerk te voorkomen is het van belang dat aangeleverde bestanden voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Aanlevering van bestanden die niet aan de onderstaande voorwaarden voldoen kunnen resultaten geven die afwijken van uw verwachting, zoals bv. tekstverschuivingen, weglaten van tekst en/of afbeeldingen, verkeerde fonts.

Copyshop Doetinchem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden. Denk hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten, transparantie, enz.

Bestandsformaten:

We werken bij voorkeur met certified PDF bestanden.

Daarnaast kunnen we de volgende bestanden verwerken:

Microsoft Office, zoals Word of PowerPoint nemen wij niet aan. De inhoud van deze bestanden kan eenvoudig verschuiven, waardoor wij niet het door u beoogde resultaat kunnen garanderen. Print- en drukwerk dat opgemaakt is in Microsoft Office kunt u eenvoudig omzetten naar een .PDF bestand om af te drukken.

Aflopende bestanden:

Bij het printen van aflopende bestanden (tekst en/of afbeeldingen zijn tot op de rand gedrukt) moeten de bestanden voorzien zijn van 3 mm afloop (afbeeldingen lopen dus 3 mm buiten het paginaformaat door) en snijtekens. Het is verstandig om teksten minimaal 4 mm binnen het gesneden eindformaat te houden.

Afbeeldingen:

Afbeeldingen moeten een resolutie van minimaal 300 DPI hebben, uitgaande van het te printen formaat. Bij een lagere resolutie zullen de pixels zichtbaar worden, met een onscherpe afdruk als resultaat.

Voor het printen op groot formaat hanteren we een resolutie van minimaal 150 DPI.

Lettertypen:

Om verschuivingen van tekst te voorkomen is het raadzaam om gebruikte tekst op te zetten in contouren. Is dit niet mogelijk of wenselijk, zorg er dan voor dat de lettertypen zijn ingesloten in het aangeleverde bestand. In het geval van Photoshop bestanden dient het bestand te zijn teruggebracht tot één laag.

Het gebruik van niet in contouren omgezette tekst is te allen tijden voor eigen risico.

Transparanties en overdruk:

Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt.

Daarnaast wijzen wij je erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocédé slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. (let op: het aanleveren van bestanden met transparanties en/of overdruk is geheel op eigen risico.)

In Indesign en Illustrator kun je overdruk rechtstreeks verwijderen in het pallet ‘kenmerken’. Transparanties kun je in Illustrator direct afvlakken via menu ‘object’. In Indesign maak je een profiel aan onder het menu ‘bewerken > voorinstellingen transparanties afvlakken’. Je kiest daar de regel (hoge resolutie) en klikt op ‘nieuw’ en geeft je bestand een naam. Zet dan de eerste schuif van 100% naar 75%. Het overige mag blijven staan en vink vervolgens in het onderste vakje complexe regio’s bijknippen’ aan. Bevestig met ‘ok’. Vervolgens exporteer je het bestand naar PDF en kies je in het PDF-menu bovenaan bij de preset PDF/X-1a:2001 en bij de menu’s aan de linkerzijde bij advanced voor de nieuw aangemaakte afvlakker. Let op dat PMS en transparanties niet samen gaan via deze methode. De PMS dient dan al omgezet te zijn naar CMYK in je bronbestand.

Lijnen:

Indien je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 punts. Negatieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 punts hebben.

Kleuren:

– Full color:

Full color (4/0 – 4/4) bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK.

Wanneer er een “doorschijnende” kleur wordt toegepast, ofwel een bepaald percentage van de kleur, zal bij Full color printwerk de lichtere kleur afwijken van de ‘volle’ kleur. Dit heeft te maken met de opbouw van Full color printwerk.

– PMS kleuren:

Bestanden met een-, twee- of driekleuring drukwerk moet worden opgemaakt in PMS (solid colors). Deze kleurcodes moet je meegeven in je document.

Wanneer er een “doorschijnende” kleur wordt toegepast, ofwel een bepaald percentage van de kleur, is het van belang te weten dat circa 10% de minimale doorschijnendheidfactor (opacity) is om garant te kunnen staan voor de drukkwaliteit. Wanneer je een tint van de kleur toegepast, ofwel een bepaald percentage van de kleur, is het van belang te weten dat circa 10% de minimale waarde is.

Deze specificaties zijn ook beschikbaar als PDF.